St Julians School

Council Budget Proposals - 2023/24 ​​​​​​​

Council Budget Proposals - 2023/24  

Closing date: 2 February 2023 

Newport City Council is asking members of the public to give their views on the council's draft budget and medium-term financial plan for 2023/24. 

A number of savings proposals have been put forward due to a budget gap of around £27.6 million. 

Further information about where the council's funding comes from and the general budget challenge is available on the budget webpage

Survey is available at https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=167095443126 

Cynigion cyllideb - 2023/24 

Dyddiad cau: 2 Chwefror 2023 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gofyn i aelodau'r cyhoedd roi eu barn ar gyllideb ddrafft y cyngor a'r cynllun ariannol tymor canolig ar gyfer 2023/24. 

Cyflwynwyd nifer o gynigion arbedion oherwydd bwlch yn y gyllideb o tua £27.6 miliwn. 

Mae rhagor o wybodaeth am o ble y daw cyllid y cyngor a her gyffredinol y gyllideb ar gael ar dudalen gyllideb ar y wefan

Arolwg ar gael https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=167095443126